Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

NGÀN NĂM HỒN VIỆT

Áo dài tựa bóng ngõ tre
Tình tang ai gảy đêm hè cung thanh
Nắng mưa giọt nước mái gianh
Thời gian chắt ngọt sương thành suối thơ
Gió ru rừng thả tiếng tơ
Thương câu lục bát con cò ăn đêm
Đầm sen lá ấp thân mềm
Bùn non bám rễ tỏa lên hương đời
Hương sen theo dấu chân Người
Mãi còn thơm ngát phương trời Tây Âu
Người về nâng nắm đất nâu
Hôn màu Đất Nước tim đau giống nòi
Thanh bình yên giấc Bác ngơi
Ngoài Lăng trăng đợi xin Người tứ thơ
Sông Hồng có tự bao giờ
Ngàn năm hồn Việt bến bờ nhân gian.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét