Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

SÔNG VẠC QUÊ TÔI

Dòng sông Vạc quê tôi
Lặn lội theo con sóng
Góp nước về biển cả
Cõng phù sa lên đồng

Thần tích làng quê tôi(1)
Vua Đinh thường cầu đảo
Ứng linh đền Thượng xưa
Tiên rồng gọi nắng mưa

Khu Văn Chỉ phong rêu(2)
Giấu bia bờ sông Vạc
Ngược đại ngàn Tuân Cáo
Trình tấu dâng Vương Triều

Hương đất miền quê tôi
Ân tình Lã Quốc Tuấn(3)
Yêu dân nghèo đồng cói
Truyền nghề dệt chiếu hoa

Người sông Vạc quê tôi
Giỏi chèo Vua ban phước
Đặt tên làng Thiện Chẹo(4)
Lưu danh thơm đất trời

Sông Vạc mến yêu ơi !
Hoà dòng sử Sào Khê(5)
Ngàn đời xanh vời vợi
Dâng sóng tình Vân Giang.

1 - Đền Thượng (Di tích văn hoá tỉnh Ninh Bình) thần tích làng Thiện Trạo phường Ninh Sơn – TP.Ninh Bình hiện nay Viện nghiên cưu hán nôm Hà Nội còn lưu giữ.
2 – Hiện nay làng Thiện Trạo còn dấu tích khu Văn Chỉ bên bờ sông Vạc.
3 – Thế kỷ thứ X vua Đinh đã cho quân sĩ lập đồn luỹ đóng quân tại Thiện Trạo để canh gác, bảo vệ phía đông kinh đô Hoa Lư. Cử quan tổng tài Lã Quốc Tuấn về dạy nghề dệt chiếu cho dân làng Thiện Trạo (Lịch sử Hà Nam Ninh 1988)
4 – Lưu truyền thuyền rồng gặp giông bão vặn đứt dây chèo, dân làng bện lại dây chèo, chèo chống cứu vua , từ đó vua đặt cho tên làng Thiện Chẹo (nghĩa là giỏi chèo) nay còn gọi là làng Chẹo – làng Thiện Trạo.
5 – Sông Hoàng Long chảy về ngã ba Cổ Loan Hạ giao thuỷ với sông Sào Khê rồi hoà vào dòng Vân Giang xuôi xuống cầu Yên làm thượng nguồn sông Vạc đổ ra biển. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét